0 Comments
อุปกรณ์ตั้งแคมป์

เมื่ออยากลองไปแคมป์ปิ้งด้วยตัวเองสักครั้ง

เมื่อได้ลองฟังถึงประสบการณ์เรื่องการไปแคมป์ปิ้งอยู่หลายครั้ง รวมไปถึงได้ดูรูปต่างๆที่สวยงามของการแคมป์ปิ้งแล้ว ถ้าเกิดความอยากลองไปแคมป์ปิ้งสักครั้งก็คงไม่แปลกใจเลยเพราะการไปเที่ยวแบบแคมป์ปิ้งนั้นนอกจากจะได้รูปภาพที่สวยงามแล้ว กิจกรรมต่างๆ ทำในการแคมป์ปิ้งก็มีมากมายหลายกิจกกรรมที่สามารถมีส่วนร่วมได้และดูน่าสนุกเป็นอย่างมาก ดังนั้นจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างที่จะเตรียมตัวเพื่อไปแคมป์ปิ้งได้  การเตรียมตัวและการวางแผน  1.กำหนดสถานที่ที่ต้องการไปแคมป์ปิ้ง  การกำหนดสถานที่เพื่อไปแคมป์ปิ้งให้ชัดเจนนี้ จะช่วยให้สามารถวางแผนเรื่องการเดินทาง การเตรียมตัว การเตรียมอุปกรณ์ตั้งแคมป์ต่างๆ รวมไปถึงงบประมาณให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะเราจะสามารถทราบได้ว่าสถานที่ตั้งนั้นอยู่ไกลมากแค่ไหน จัดกิจกรรมอะไรได้บ้าง และใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่  2.กำหนดวันเวลาและกิจกรรมที่จะทำในการแคมป์ปิ้ง  เพราะวันและเวลาที่ไปสัมพันธ์กับการเตรียมตัวในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตรียมอุปกรณ์ตั้งแคมป์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถทำในขณะที่ไปทำการแคมป์ปิ้ง ซึ่งระยะเวลามีความสำคัญต่อการกำหนดกิจกรรมที่จะทำเป็นอย่างมาก ดังนั้นการไปแคมป์ปิ้งในแต่ละครั้งการกำหนดวันเวลาที่แน่นอนจึงเป็นสิ่งจำเป็น  3.กำหนดงบประมาณที่แน่นอน  การกำหนดงบประมาณออกมาช่วยให้เราตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ทั้งการเลือกซื้อเลือกใช้อุปกรณ์ตั้งแคมป์ต่างๆ รวมไปถึงอาหารการกินและวิธีการที่จะพักในแคมป์ปิ้งได้ และยังช่วยให้สามารถควบคุมรายจ่ายของการไปแคมป์ปิ้งได้ดีในอีกทางหนึ่งด้วย  การจัดเตรียมอุปกรณ์ตั้งแคมป์ที่ดี  1.จัดเตรียมอุปกรณ์ตั้งแคมป์ให้มีขนาดเหมาะสม  ควรจัดเตรียมให้มีขนาดเหมาะสมในทุกๆ อย่างไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป เพราะอาจจะเพิ่มภาระในการขนย้ายได้ซึ่งอาจจะทำให้เหนื่อยล้าเกินไป เช่น เต็นท์นอน ควรมีขนาดเพียงพอไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปกับจำนวนคนที่พัก เพราะหากเล็กเกินไปก็อึดอัด หากใหญ่เกินไปก็หนักและเสียเวลาในการติดตั้งและรื้อถอน เกิดความยุ่งยากโดยไม่จำเป็น  2.จัดเตรียมอุปกรณ์แคมป์ให้ครบถ้วนและเพียงพอ  สำรวจความต้องการของอุปกรณ์ตั้งแคมป์ที่ต้องใช้และจัดสรรไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการของทุกคนที่ไปแคมป์ปิ้ง เพื่อเตรียมความพร้อมไม่ต้องไปหาซื้อในร้านค้าข้างหน้าตอนระหว่างทางที่จะไปแคมป์ปิ้ง เพราะนอกจากจะได้อุปกรณ์ที่ไม่พร้อมแล้ว หากได้มาอาจจะมีราคาแพงทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้ แถมยังต้องเสียเวลาอีกต่างหากซึ่งไม่คุ้มค่าเลย  3.สำรวจอุปกรณ์ตั้งแคมป์ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ  นอกจากอุปกรณ์ตั้งแคมป์ต้องมีครบถ้วนแล้ว ความพร้อมของอุปกรณ์นั้นก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ควรสำรวจว่าทุกอุปกรณ์ยังสามารถใช้งานได้ดี หากเกิดความชำรุดในส่วนไหนก็รีบซ่อมแซมหรือซื้อหามาเพิ่มเติมให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้ไม่เกิดอันตรายระหว่างที่ใช้งานในแคมป์ปิ้งได้ และการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆให้มีสภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอนี้ยังช่วยให้เราสามารถยืดอายุของอุปกรณ์เหล่านั้นออกไปได้ด้วย  สำหรับนักแคมป์ปิ้งที่อยากออกไปแคมป์ปิ้งด้วยตัวเองสักครั้ง หวังว่าบทความนี้จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวในการไปแคมป์ปิ้งได้ดี […]